Fotografías XXII Curso Básico de Supervivencia en Montaña.