Fotografías XXI Curso Básico de Supervivencia en Montaña.